RITNINGSUNDERLAG

I vissa fall startar våra ritare från ett önskemål eller behov från kunden. I andra fall har kunden redan en skiss över hur man hade tänkt sig det hela. I båda fallen tar våra medarbetare över, kompletterar, fulländar idén och återkommer med en färdig ritning, som regel en 3-dimensionell sådan. På så sätt kan du enkelt få en tydlig fingervisning om hur det kommer att se ut i butiken. Under resans gång diskuterar vi med beställaren för att det ska bli precis som man vill ha det.