Huvudkontor

Huvudkontor
RICANA CONCEPT AB
Box 60
335 04 HILLERSTORP
 
Besök och leveransadress:
Ringvägen 34-36
335 73 HILLERSTORP
 
Tel: +46 (0)370-37 50 50 vxl 
Fax: +46 (0)370-264 25 

Bengt Nyström
VD
+46 (0)70 - 669 01 29
+46 (0)370 - 37 50 56
Rickard Heijel
Produktionschef
+46 (0)70 - 658 59 72
+46 (0)370 - 37 50 55
Hanna Linell
Säljare
+46 (0)70 - 789 34 50
+46 (0)370 - 37 50 52
Martin Johansson
Säljare / Projektledare
+46 (0)70 - 061 03 85
+46 (0)370 - 37 50 47
Mattias Andersson
Projektledare / Säljare
+46 (0)70 - 267 50 45
+46 (0)370 - 37 50 45
Jacob Freijd
Projektledare / Konstruktion
+46 (0)70 - 862 20 40
+46 (0)370 - 37 50 44
Erika Johansson
Marknadsassistent / Kundtjänst
+46 (0)370 - 37 50 41
Mikael Nilsson
Konstruktör
+46 (0)70 - 091 32 97
+46 (0)370 - 37 50 48
Pär Ingelsten
Konstruktör / IT-ansvarig
+46 (0)70 - 527 50 46
+46 (0)370 - 37 50 54
Malin Stanell
Inköp
+46 (0)370 - 37 50 43
Camilla Ingelsten
Inköp
+46 (0)370 - 37 50 40
Madeleine Nyström
Ekonomi
+46 (0)370 - 37 50 53
Steve Kallo
Lageransvarig
+46 (0)370 - 37 50 57
Roger Heijel
Projektledare
+46 (0)70 - 510 70 77
+46 (0)370 - 37 50 51