Ljussättning

Ljussättningen är i många fall lika viktig som själva stället. Placeringen av ljuskällor beror på vilka varor som ska exponeras, var i butiken stället ska stå och andra faktorer. Våra ställ levereras med den ljussät-tning som är lämplig och optimal i sammanhanget. Ibland kan justeringar göras av vår personal vid själva monteringen på plats i din butik. Givetvis anpassar vi ljussättningen efter dina och butikens speciella förutsättningar.