LAGERHÅLLNINGSSERVICE

Ricana kan erbjuda lagerhållning och samordning av leveranser för våra kunder. Detta innebär att vi håller samman leveransen av både butiksinredning och kringmaterial, vi distribuerar rätt material i rätt tidsordning - och vid rätt tidpunkt. Ibland ska en större order portioneras ut vid olika tillfällen. I de fallen sköter vi lagerhållningen av överskjutande material tills nästa leverans ska ske. På detta sätt sparar vi tid och resurser åt våra kunder.

Av erfarenhet vet vi att allt måste fungera snabbt och smärtfritt när exempelvis en ny butik ska ha premiär.